HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

881,50

-3,50 -0,40
13/12/2019 15:01

Mở cửa888.4

Cao nhất888.9

Thấp nhất881.0

KLGD68,484

OI17,857

Basis0.95

NN mua502

NN bán271

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY738.7

KLBQ NY68,827

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F1912 VNM VN30F2M MSN HPG
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả