HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2019 (HNX: VN30F1910)

VN30 Index Futures October 2019

Ngừng giao dịch

918,80

-4,80 -0,52
17/10/2019 15:00

Mở cửa923.9

Cao nhất926.2

Thấp nhất918.8

KLGD47,138

OI-

Basis-0.30

NN mua570

NN bán1,165

Cao nhất NY930.0

Thấp nhất NY878.0

KLBQ NY34,473

Beta-

Mã xem cùng VN30F1910: VN30F1912
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
17/10/2019923.9918.847,138-4.80 (-0.52%)
16/10/2019926.2923.652,186-0.60 (-0.06%)
15/10/2019922.8924.252,3611.50 (0.16%)
14/10/2019919.8922.757,5117.20 (0.79%)
11/10/2019915.6915.569,7722.50 (0.27%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
06/12/2019VN30F1M885.5884.767,658-0.30 (-0.03%)
06/12/2019VN30F2M886.3887.21901.20 (0.14%)
06/12/2019VN30F1912885.5884.767,658-0.30 (-0.03%)
06/12/2019VN30F2001886.3887.21901.20 (0.14%)
06/12/2019VN30F2003888.2889.0302 (0.23%)
06/12/2019VN30F2006896.0893.325-2.70 (-0.30%)
Tháng ĐH:10/2019
Ngày GDĐT:16/08/2019
Ngày GDCC:17/10/2019
Ngày TTCC:18/10/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
07/12/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 09-13/12/2019: Tốt xấu đan xen
05/12/2019Chứng khoán phái sinh 06/12/2019: Chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường
05/12/2019Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 giảm nhẹ trong tháng 11
04/12/2019Chứng khoán phái sinh 05/12/2019: Các tín hiệu ủng hộ phe Long bắt đầu xuất hiện
03/12/2019Chứng khoán phái sinh 04/12/2019: Khối lượng giao dịch bứt phá