Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMWG1905)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

3,200

(%)
05/12/2019 15:00

Mở cửa3,300

Cao nhất3,440

Thấp nhất3,200

Cao nhất NY9,750

Thấp nhất NY2,520

KLGD45,160

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn1

Giá CK cơ sở110,600

Giá thực hiện94,000

Hòa vốn **110,000

S-X *16,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1905: CMWG1902 CMWG1906 CMWG1903 CMWG1904 MWG
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
05/12/20193,200 (0.00%)45,160
04/12/20193,200500 (+18.52%)39,970
03/12/20192,700-200 (-6.90%)2,100
02/12/20192,900 (0.00%)14,770
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG19024,800250 (+5.49%)112,63020,800109,200VND6 tháng
CMWG19033,340-290 (-7.99%)59,09015,800111,700HCM6 tháng
CMWG190420,950-1,480 (-6.60%)28,02020,800110,950SSI6 tháng
CMWG1906100-40 (-28.57%)207,830-10,100121,400MBS3 tháng
CMWG1907910 (0.00%)157,930-14,200134,100HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:28/08/2019
Ngày niêm yết:26/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:05/12/2019
Ngày đáo hạn:09/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:5,600
Giá thực hiện:94,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành