Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CMWG1905)

CW MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

3,200

(%)
05/12/2019 15:00

Mở cửa3,300

Cao nhất3,440

Thấp nhất3,200

Cao nhất NY9,750

Thấp nhất NY2,520

KLGD45,160

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở110,600

Giá thực hiện94,000

Hòa vốn **110,000

S-X *16,600

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A1

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20053,750-250 (-6.25%)22,750-9,10099,500VND6 tháng
CMWG2006620-80 (-11.43%)5,700-27,100113,100VCI6 tháng
CMWG20078,900-810 (-8.34%)16,010-4,10095,900SSI6 tháng
CMWG2008880-60 (-6.38%)185,760-2,10093,800HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2002300-150 (-33.33%)25,75047,800-1,72450,0366 tháng
CVPB2003880-110 (-11.11%)69,78022,65065022,8806 tháng
CMBB2005750-20 (-2.60%)1,01017,250-2,75020,7506 tháng
CMWG2006620-80 (-11.43%)5,70082,900-27,100113,1006 tháng
CPNJ2003330-40 (-10.81%)10059,900-15,10076,6506 tháng
CTCB200368010 (+1.49%)6,77020,450-4,55025,6806 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:28/08/2019
Ngày niêm yết:26/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:05/12/2019
Ngày đáo hạn:09/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:5,600
Giá thực hiện:94,000
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành