Chứng quyền HPG-HSC-MET08 (HOSE: CHPG2203)

CW HPG-HSC-MET08

390

-50 (-11.36%)
23/05/2022 15:00

Mở cửa450

Cao nhất460

Thấp nhất360

Cao nhất NY2,960

Thấp nhất NY350

KLGD773,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH20,000,000

Số ngày đến hạn120

Giá CK cơ sở36,750

Giá thực hiện51,500

Hòa vốn **53,060

S-X *-14,750

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2203: CHPG2211 CHPG2208 CVHM2202 BSR CHPG2204
Trending: HPG (124.321) - FLC (105.649) - DIG (103.754) - CEO (87.187) - MBB (75.675)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
23/05/2022390-50 (-11.36%)773,900
20/05/2022440 (0.00%)319,600
19/05/2022440-40 (-8.33%)1,597,100
18/05/202248030 (+6.67%)577,500
17/05/202245030 (+7.14%)1,065,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG2116180 (0.00%)-24,66062,130VND9 tháng
CHPG211760-10 (-14.29%)1,329,900-23,25060,300SSI8 tháng
CHPG2201380-40 (-9.52%)278,900-12,91653,466KIS10 tháng
CHPG2202310-70 (-18.42%)60,100-17,13856,988KIS9 tháng
CHPG2203390-50 (-11.36%)773,900-14,75053,060HCM9 tháng
CHPG220431050 (+19.23%)312,300-7,75046,050MBS4.5 tháng
CHPG2206260-10 (-3.70%)46,200-12,13851,488KIS5 tháng
CHPG2207500 (0.00%)3,300-14,75053,000VCI6 tháng
CHPG22081,070-60 (-5.31%)373,500-3,25045,350ACBS6 tháng
CHPG2209460 (0.00%)100-8,80549,235KIS4 tháng
CHPG2210570-50 (-8.06%)300-11,02752,337KIS6 tháng
CHPG2211690-130 (-15.85%)482,700-7,75047,260MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2201410-50 (-10.87%)345,60028,450-7,05037,1409 tháng
CFPT22011,130 (0.00%)276,50096,500-9,500115,0409 tháng
CHPG2203390-50 (-11.36%)773,90036,750-14,75053,0609 tháng
CMBB22011,200-180 (-13.04%)28,90026,300-3,20031,9009 tháng
CMWG22011,820 (0.00%)70,900130,800-3,700152,7009 tháng
CPNJ22012,280-20 (-0.87%)102,900104,5009,540113,0979 tháng
CSTB2202730-120 (-14.12%)13,80020,350-9,15030,9609 tháng
CTCB2201230-40 (-14.81%)31,70034,850-20,15055,9209 tháng
CTPB2201430-40 (-8.51%)34,30030,000-12,00043,7209 tháng
CVHM2202230-20 (-8%)100,90066,700-26,30094,8409 tháng
CVPB2201740-40 (-5.13%)7,00029,300-7,70040,7009 tháng
CVRE2201400-10 (-2.44%)34,50027,350-6,65035,6009 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:20/12/2021
Ngày niêm yết:10/01/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:12/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:16/09/2022
Ngày đáo hạn:20/09/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,200
Giá thực hiện:51,500
Khối lượng Niêm yết:20,000,000
Khối lượng lưu hành:20,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.