Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.15 (HOSE: CHPG2201)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.15

410

50 (+13.89%)
16/05/2022 11:30

Mở cửa410

Cao nhất420

Thấp nhất390

Cao nhất NY1,330

Thấp nhất NY340

KLGD635,400

NN mua272,700

NN bán331,900

KLCPLH8,000,000

Số ngày đến hạn158

Giá CK cơ sở37,300

Giá thực hiện49,666

Hòa vốn **53,766

S-X *-12,366

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2201: CHPG2208 CHPG2203 CPOW2201 CVNM2201 CSTB2201
Trending: FLC (148.241) - HPG (137.025) - DIG (122.175) - CEO (96.561) - MBB (82.213)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
16/05/202241050 (+13.89%)635,400
13/05/2022360-110 (-23.40%)1,443,500
12/05/2022470-100 (-17.54%)833,600
11/05/2022570-30 (-5%)467,600
10/05/2022600 (0.00%)1,263,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG2116300 (0.00%)19,800-24,11062,610VND9 tháng
CHPG21178030 (+60%)551,700-22,70060,400SSI8 tháng
CHPG211910-30 (-75%)117,500-15,70053,020VCI6 tháng
CHPG220141050 (+13.89%)635,400-12,36653,766KIS10 tháng
CHPG220243030 (+7.50%)67,600-16,58858,188KIS9 tháng
CHPG220344010 (+2.33%)3,252,000-14,20053,260HCM9 tháng
CHPG2204470140 (+42.42%)46,900-7,20046,850MBS4.5 tháng
CHPG220630020 (+7.14%)73,100-11,58851,888KIS5 tháng
CHPG220760020 (+3.45%)3,500-14,20053,300VCI6 tháng
CHPG22081,19090 (+8.18%)522,600-2,70045,950ACBS6 tháng
CHPG2209580-250 (-30.12%)14,400-8,25550,195KIS4 tháng
CHPG2210660-250 (-27.47%)45,200-10,47753,057KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHDB220137040 (+12.12%)26,20022,500-8,49932,8499 tháng
CHPG220141050 (+13.89%)635,40037,300-12,36653,76610 tháng
CHPG220243030 (+7.50%)67,60037,300-16,58858,1889 tháng
CMSN2201340-10 (-2.86%)302,60096,800-44,923147,3929 tháng
CSTB2201290-110 (-27.50%)415,50019,700-10,18831,3389 tháng
CVHM2201320-10 (-3.03%)50,40066,300-21,37892,7989 tháng
CVIC2201620110 (+21.57%)10077,800-26,179113,8999 tháng
CVNM220128010 (+3.70%)125,10066,700-21,80992,9159 tháng
CKDH220124010 (+4.35%)121,10039,500-22,11863,5389 tháng
CNVL2201370 (0.00%)24,50075,100-18,879101,3799 tháng
CPDR2201670-130 (-16.25%)40,50054,600-28,48485,5409 tháng
CHDB220329040 (+16%)359,10022,500-6,38830,3385 tháng
CHPG220630020 (+7.14%)73,10037,300-11,58851,8885 tháng
CKDH2204230 (0.00%)110,30039,500-13,83355,1735 tháng
CNVL220250040 (+8.70%)5,20075,100-4,89987,9995 tháng
CPDR220230010 (+3.45%)1,129,60054,600-13,00871,1275 tháng
CPOW220120060 (+42.86%)144,40011,900-4,76617,6664 tháng
CPOW220234020 (+6.25%)526,90011,900-6,09919,6998 tháng
CSTB220521010 (+5%)27,50019,700-14,86736,2475 tháng
CVHM220534030 (+9.68%)24,90066,300-12,58884,3285 tháng
CVIC220265030 (+4.84%)36,10077,800-4,42292,6225 tháng
CVJC220142010 (+2.44%)264,500126,900-33,099168,3995 tháng
CVNM220331010 (+3.33%)150,60066,700-14,41187,3115 tháng
CVPB220355040 (+7.84%)19,70029,9501,06237,6884 tháng
CVPB2204670-30 (-4.29%)34,30029,950-93841,6088 tháng
CVRE220340040 (+11.11%)200,00026,300-7,67935,5795 tháng
CHDB2205620-240 (-27.91%)10,00022,500-4,61130,2116 tháng
CHPG2209580-250 (-30.12%)14,40037,300-8,25550,1954 tháng
CHPG2210660-250 (-27.47%)45,20037,300-10,47753,0576 tháng
CKDH2206860 (0.00%)39,500-13,49959,8795 tháng
CMSN2203800 (0.00%)96,800-29,989142,7894 tháng
CNVL2204920 (0.00%)75,100-10,899100,7195 tháng
CSTB2207510-230 (-31.08%)20,10019,700-9,18831,4384 tháng
CSTB2208820 (0.00%)19,700-10,41134,2116 tháng
CVIC2204990 (0.00%)77,800-5,53399,1734 tháng
CVIC22051,090 (0.00%)77,800-8,866104,1066 tháng
CVJC2202530-440 (-45.36%)10,000126,900-29,889167,3895 tháng
CVNM2205610-260 (-29.89%)164,60066,700-13,29989,7596 tháng
CVRE2205530-290 (-35.37%)76,70026,300-5,92234,8724 tháng
CVRE2206620-280 (-31.11%)10,00026,300-9,25538,6556 tháng
CVRE2207820 (0.00%)26,300-7,03339,8935 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:10 tháng
Ngày phát hành:21/12/2021
Ngày niêm yết:07/01/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:11/01/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:19/10/2022
Ngày đáo hạn:21/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,300
Giá thực hiện:49,666
Khối lượng Niêm yết:8,000,000
Khối lượng lưu hành:8,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.