Chứng quyền CHDB01MBS20CE (HOSE: CHDB2006)

CW CHDB01MBS20CE

2,600

(%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa2,650

Cao nhất2,650

Thấp nhất2,560

Cao nhất NY3,290

Thấp nhất NY880

KLGD49,530

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn20

Giá CK cơ sở29,750

Giá thực hiện24,700

Hòa vốn **29,900

S-X *5,050

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHDB2006: CHDB2005 CHDB2007 CFPT2006 CHDB2003 HPG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CHDB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
18/09/20202,600 (0.00%)49,530
17/09/20202,600-100 (-3.70%)66,540
16/09/20202,700-100 (-3.57%)62,400
15/09/20202,800 (0.00%)28,820
14/09/20202,800-200 (-6.67%)77,580
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HDB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHDB20031,300230 (+21.50%)264,310-2,37334,723KIS11 tháng
CHDB200569030 (+4.55%)24,6202,42330,087KIS4 tháng
CHDB20062,600 (0.00%)49,5305,05029,900MBS3.5 tháng
CHDB20071,22070 (+6.09%)26,8101,97833,872KIS9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,820140 (+8.33%)108,88051,2007,70052,6004 tháng
CHDB20062,600 (0.00%)49,53029,7505,05029,9003.5 tháng
CMWG20091,730 (0.00%)147,08094,50012,50095,8404 tháng
CREE20043,600180 (+5.26%)5,65040,30010,80040,3004 tháng
CHPG20113,140220 (+7.53%)54,91025,70050031,4803.5 tháng
CMSN20081,270-40 (-3.05%)124,49054,2001,20059,3504 tháng
CPNJ20072,07030 (+1.47%)174,99060,4007,40063,3503.5 tháng
CSTB20081,95030 (+1.56%)233,53011,6501,45012,1503.5 tháng
CVNM20092,34090 (+4%)323,170126,40019,400130,4004 tháng
CVPB20092,100110 (+5.53%)44,62023,2503,05024,4003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HDB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3.5 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:06/10/2020
Ngày đáo hạn:08/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,180
Giá thực hiện:24,700
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành