HĐTL chỉ số VN30 02 tháng (HNX: VN30F2M)

VN30 Index Futures 02 month

862,50

3,50 0,41
19/02/2020 15:02

Mở cửa858.8

Cao nhất862.5

Thấp nhất856.1

KLGD6,182

OI2,901

Basis-1.34

NN mua1,134

NN bán80

Cao nhất NY1,185.1

Thấp nhất NY740.1

KLBQ NY2,752

Beta-

Mã xem cùng VN30F2M: VN30F1M VN30F2003 VN30F2006 VNM VN30F2002
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 ngày | Tất cả