HĐTL chỉ số VN30 02 tháng (HNX: VN30F2M)

VN30 Index Futures 02 month

884,60

-0,20 -0,02
23/08/2019 15:00

Mở cửa886.0

Cao nhất886.6

Thấp nhất884.4

KLGD216

OI368

Basis-15.93

NN mua1

NN bán1

Cao nhất NY1,185.1

Thấp nhất NY740.1

KLBQ NY3,070

Beta-

Mã xem cùng VN30F2M: VN30F1909 VN30F1910 VN30F1912 VN30F1M VNM
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 ngày | Tất cả