Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2024 (HNX: VN30F2406)

VN30 Index Futures June 2024

1242,10

-47,60 -3,69
15/04/2024 15:19

Mở cửa1,287.6

Cao nhất1,290.1

Thấp nhất1,242.1

KLGD313

OI862

Basis14.20

NN mua76

NN bán11

Cao nhất NY1,306.0

Thấp nhất NY1,031.2

KLBQ NY96

Beta-

Mã xem cùng VN30F2406: VN30F2404 VN30F2405 VN30F2409 VN30F1m VN30F1q
Trending: HPG (89.094) - NVL (86.476) - DIG (68.501) - VND (57.144) - MBB (55.384)
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
15/04/20241,287.61,242.1313-47.60 (-3.69%)
12/04/20241,268.01,289.717625.50 (2.02%)
11/04/20241,257.21,264.255-1.40 (-0.11%)
10/04/20241,269.41,265.6892.30 (0.18%)
09/04/20241,260.51,268.03010 (0.79%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
15/04/2024VN30F1M1,281.71,236.3310,619-49.70 (-3.86%)
15/04/2024VN30F2M1,282.51,240.021,077-45 (-3.50%)
15/04/2024VN30F1Q1,287.61,242.1313-47.60 (-3.69%)
15/04/2024VN30F2Q1,282.01,244.0231-45 (-3.49%)
15/04/2024VN30F24041,281.71,236.3310,619-49.70 (-3.86%)
15/04/2024VN30F24051,282.51,240.021,077-45 (-3.50%)
15/04/2024VN30F24061,287.61,242.1313-47.60 (-3.69%)
15/04/2024VN30F24091,282.01,244.0231-45 (-3.49%)
Tháng ĐH:06/2024
Ngày GDĐT:20/10/2023
Ngày GDCC:20/06/2024
Ngày TTCC:21/06/2024
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
13/04/2024Chứng khoán phái sinh tuần 15-19/04/2024: Tình hình đã bớt bi quan
11/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 12/04/2024: Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn
10/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 11/04/2024: Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh
09/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 10/04/2024: Tình hình đã bớt bi quan
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.