HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2020 (HNX: VN30F2007)

VN30 Index Futures July 2020

Ngừng giao dịch

816,00

-1,00 -0,12
16/07/2020 15:06

Mở cửa814.1

Cao nhất817.4

Thấp nhất810.0

KLGD96,189

OI-

Basis-3.83

NN mua443

NN bán1,526

Cao nhất NY830.0

Thấp nhất NY752.5

KLBQ NY89,437

Beta-

Trending: HPG (155.010) - DIG (102.600) - FLC (92.802) - CEO (86.558) - MBB (65.257)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
16/07/2020814.1816.096,189-1 (-0.12%)
15/07/2020815.0817.0172,91112.80 (1.59%)
14/07/2020799.5804.2192,9881.20 (0.15%)
13/07/2020811.0803.0198,350-0.70 (-0.09%)
10/07/2020819.7803.7216,441-11.50 (-1.41%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
27/05/2022VN30F1M1,306.51,322.5255,62421.60 (1.66%)
27/05/2022VN30F2M1,305.01,324.052825.50 (1.96%)
27/05/2022VN30F1Q1,303.41,323.89627.20 (2.10%)
27/05/2022VN30F2Q1,305.01,317.916923 (1.78%)
27/05/2022VN30F22061,306.51,322.5255,62421.60 (1.66%)
27/05/2022VN30F22071,305.01,324.052825.50 (1.96%)
27/05/2022VN30F22091,303.41,323.89627.20 (2.10%)
27/05/2022VN30F22121,305.01,317.916923 (1.78%)
Tháng ĐH:07/2020
Ngày GDĐT:22/05/2020
Ngày GDCC:16/07/2020
Ngày TTCC:17/07/2020
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
26/05/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 27/05/2022: Tâm lý giằng co xuất hiện
26/05/2022Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 6 sẽ áp dụng cách tính giá thanh toán mới
25/05/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 26/05/2022: Sự lạc quan có tiếp diễn?
24/05/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 25/05/2022: Tâm lý giao dịch được cải thiện
23/05/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 24/05/2022: Thị trường đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.