HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

889,90

3,90 0,44
11/12/2019 15:01

Mở cửa883.2

Cao nhất890.0

Thấp nhất882.0

KLGD53

OI174

Basis11.63

NN mua-

NN bán-

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY883.3

KLBQ NY67

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VN30F1912 VN30F2001 VN30F2003 VN30F1M MWG
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
11/12/2019883.2889.9533.90 (0.44%)
10/12/2019884.5886.093-1.40 (-0.16%)
09/12/2019890.2887.547-7 (-0.78%)
06/12/2019896.0893.325-2.70 (-0.30%)
05/12/2019895.0896.0451.20 (0.13%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
11/12/2019VN30F1M876.8884.093,8787 (0.80%)
11/12/2019VN30F2M878.0885.21946.20 (0.71%)
11/12/2019VN30F1912876.8884.093,8787 (0.80%)
11/12/2019VN30F2001878.0885.21946.20 (0.71%)
11/12/2019VN30F2003880.3889.1528.80 (1%)
11/12/2019VN30F2006883.2889.9533.90 (0.44%)
Tháng ĐH:06/2020
Ngày GDĐT:18/10/2019
Ngày GDCC:18/06/2020
Ngày TTCC:19/06/2020
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
10/12/2019Chứng khoán phái sinh 11/12/2019: Phe Short vẫn đang chiếm ưu thế
09/12/2019Chứng khoán phái sinh 10/12/2019: Basis đảo chiều âm trở lại
09/12/2019Công ty chứng khoán họ FLC sắp tham gia mảng phái sinh
07/12/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 09-13/12/2019: Tốt xấu đan xen
05/12/2019Chứng khoán phái sinh 06/12/2019: Chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường