HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

909,00

5,50 0,61
22/01/2020 15:02

Mở cửa903.5

Cao nhất909.8

Thấp nhất903.5

KLGD65

OI215

Basis-0.09

NN mua-

NN bán-

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY875.9

KLBQ NY62

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VN30F2001 VN30F2002 VN30F2009
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020
1 ngày | Tất cả