HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

Ngừng giao dịch

797,10

-3,60 -0,45
18/06/2020 15:04

Mở cửa794.1

Cao nhất803.6

Thấp nhất790.8

KLGD100,844

OI-

Basis0.02

NN mua505

NN bán3,287

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY579.2

KLBQ NY23,094

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VN30F2007 VN30F2005 VN30F2003 SHS VN30F2004
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-2.67%

+/- Niêm yết-14.01%

Cao nhất (12/11/2019)*944.4

Thấp nhất (30/03/2020)*579.2

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)178,965

KLGD nhiều nhất (12/06/2020)*300,905

KLGD ít nhất (25/10/2019)*6

KLBQ(Niêm yết)23,094