HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

613,90

23,90 4,05
03/04/2020 15:05

Mở cửa604.0

Cao nhất615.8

Thấp nhất603.2

KLGD181,611

OI17,251

Basis-35.25

NN mua1,474

NN bán1,416

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY578.7

KLBQ NY74,834

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F2004 VNM VIC VCB MWG
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả