HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

881,00

1,90 0,22
19/08/2019 11:34

Mở cửa881.9

Cao nhất884.8

Thấp nhất880.0

KLGD43,196

OI12,162

Basis-10.88

NN mua132

NN bán112

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY738.7

KLBQ NY69,842

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F1908 VN30F1909 ART VN30F2M HPG
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.30%

+/- Qua 1 tháng+0.55%

+/- Niêm yết+18.59%

Cao nhất (09/04/2018)*1,178.3

Thấp nhất (22/08/2017)*738.7

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)51,041

KLGD/Ngày (1 tháng)79,187

KLGD nhiều nhất (26/10/2018)*191,779

KLGD ít nhất (18/08/2017)*2,490

KLBQ(Niêm yết)69,842