HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2019 (HNX: VN30F1910)

VN30 Index Futures October 2019

Ngừng giao dịch

918,80

-4,80 -0,52
17/10/2019 15:00

Mở cửa924.0

Cao nhất926.2

Thấp nhất918.8

KLGD47,138

OI-

Basis-0.30

NN mua570

NN bán1,165

Cao nhất NY930.0

Thấp nhất NY878.0

KLBQ NY34,473

Beta-

Mã xem cùng VN30F1910: VN30F1908 VN30F1907 VN30F1909 VN30F2005
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
17/10/2019924.0918.847,138-4.80 (-0.52%)
16/10/2019926.4923.652,186-0.60 (-0.06%)
15/10/2019922.7924.252,3611.50 (0.16%)
14/10/2019919.9922.757,5117.20 (0.79%)
11/10/2019915.6915.569,7722.50 (0.27%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
10/07/2020VN30F1M819.7803.7216,441-11.50 (-1.41%)
10/07/2020VN30F2M810.6798.02,131-12 (-1.48%)
10/07/2020VN30F2007819.7803.7216,441-11.50 (-1.41%)
10/07/2020VN30F2008810.6798.02,131-12 (-1.48%)
10/07/2020VN30F2009805.0792.5105-14.50 (-1.80%)
10/07/2020VN30F2012800.0788.948-12 (-1.50%)
Tháng ĐH:10/2019
Ngày GDĐT:16/08/2019
Ngày GDCC:17/10/2019
Ngày TTCC:18/10/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
11/07/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 13-17/07/2020: Basis mở rộng, khối ngoại tiếp tục bán ròng
09/07/2020Chứng khoán phái sinh 10/07/2020: VN30-Index vượt lên trên đỉnh cũ
08/07/2020Chứng khoán phái sinh 09/07/2020: Khối ngoại tiếp tục mua ròng
07/07/2020Chứng khoán phái sinh 08/07/2020: VN30-Index kiểm tra đỉnh cũ
06/07/2020Chứng khoán phái sinh 07/07/2020: VN30-Index phá vỡ mẫu hình nến Falling Wedge