Chứng quyền VRE-HSC-MET06 (HOSE: CVRE2103)

CW VRE-HSC-MET06

Ngừng giao dịch

40

-10 (-20%)
05/08/2021 15:00

Mở cửa50

Cao nhất70

Thấp nhất30

Cao nhất NY3,580

Thấp nhất NY20

KLGD504,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở27,950

Giá thực hiện32,000

Hòa vốn **32,160

S-X *-4,050

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2103: CVRE2106 CVRE2107 CVRE2105 CFPT2105 CPNJ2105
Trending: HPG (122.847) - HVN (101.267) - MBB (80.372) - HSG (57.550) - SSI (57.492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE210110020 (+25%)161,500-4,56734,967KIS9 tháng
CVRE21051,43090 (+6.72%)442,00037,150ACBS9 tháng
CVRE21062,340310 (+15.27%)1,632,4002,00032,680SSI5 tháng
CVRE210792060 (+6.98%)260,900-3,17942,379KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21032,57020 (+0.78%)118,40094,700-4,247111,6626 tháng
CMBB21032,40010 (+0.42%)39,50027,800-7,01538,3676 tháng
CMWG21063,250-230 (-6.61%)110,600123,6004,001141,1936 tháng
CPNJ21041,05050 (+5%)248,40093,000-16,000117,4006 tháng
CVIC21041,280 (0.00%)271,70087,800-22,410121,5866 tháng
CVNM21071,130 (0.00%)113,20086,400-9,935107,4436 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:09/02/2021
Ngày niêm yết:05/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:09/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:05/08/2021
Ngày đáo hạn:09/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,300
Giá thực hiện:32,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.