Chứng quyền CVRE01MBS20CE (HOSE: CVRE2015)

CW CVRE01MBS20CE

Ngừng giao dịch

3,100

-200 (-6.06%)
22/04/2021 15:00

Mở cửa3,300

Cao nhất3,500

Thấp nhất3,100

Cao nhất NY6,000

Thấp nhất NY2,050

KLGD166,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở32,200

Giá thực hiện27,500

Hòa vốn **33,700

S-X *4,700

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE2015: CHPG2111
Trending: HPG (138.562) - SSI (94.819) - MBB (93.456) - ITA (75.221) - DIG (71.629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE21051,000-130 (-11.50%)1,128,600-1,90035,000ACBS9 tháng
CVRE21061,450-260 (-15.20%)1,245,90010030,900SSI5 tháng
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,400-30031,240MBS4 tháng
CVRE21091,180-100 (-7.81%)618,500-90033,720HCM6 tháng
CVRE2110680-20 (-2.86%)139,500-1,89935,439KIS7 tháng
CVRE2111640-50 (-7.25%)194,300-3,90034,560VND4 tháng
CVRE2112940-230 (-19.66%)734,600-3,90033,880SSI4 tháng
CVRE2113700-50 (-6.67%)88,900-6,89937,799KIS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,440-50 (-3.36%)56,30095,5006,200100,8204.5 tháng
CHPG2112600-90 (-13.04%)109,60047,700-1,20052,5004 tháng
CKDH21052,170-80 (-3.56%)34,00046,0508,45046,2804 tháng
CSTB2108420-80 (-16%)117,90028,00029,6803.5 tháng
CTCB21071,070-180 (-14.40%)31,10050,2002,70054,9904 tháng
CVHM2108500 (0.00%)50,80080,200-4,79489,5494 tháng
CVNM2110530-50 (-8.62%)287,10085,800-4,44195,4514.5 tháng
CVRE2108710-50 (-6.58%)114,40028,100-30031,2404 tháng
CACB21011,250-40 (-3.10%)214,40032,5501,15036,4004 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:10/12/2020
Ngày niêm yết:29/12/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:31/12/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:22/04/2021
Ngày đáo hạn:26/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,270
Giá thực hiện:27,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.