Chứng quyền CVRE04MBS19CE (HOSE: CVRE1904)

CW CVRE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,770

Thấp nhất NY10

KLGD214,610

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện32,500

Hòa vốn **32,530

S-X *-8,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVRE04MBS19CE
07/10/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 07/10: Test lại vùng kháng cự 920-925 điểm
05/10/2020VRE: Thông báo nhận được Bản án của tòa án nhân dân Tỉnh Hậu Giang về tranh chấp liên quan Hợp đồng mua bán nhà ở lập ngày 16/092016
23/09/2020VNM ETF bán mạnh hơn 2 triệu cp POW
12/09/2020VNM ETF giữ nguyên danh mục cổ phiếu Việt trong kỳ review tháng 9/2020
07/09/2020VRE, BMP, PNJ: Nên mua hay bán?
19/10/2020Những chuyển động trong lòng nhóm công ty chứng khoán
16/10/2020Nhiều công ty chứng khoán giảm lãi suất margin
14/10/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB
09/10/2020MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với TPBank
09/10/2020MBS: Nghị quyết HĐQT thiết lập hạn mức tín dụng với TPBank