Chứng quyền CVRE04MBS19CE (HOSE: CVRE1904)

CW CVRE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,770

Thấp nhất NY10

KLGD214,610

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện32,500

Hòa vốn **32,530

S-X *-8,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE1904: Cfpt1908 CREE1905 CVHM1903
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVRE04MBS19CE
31/07/2020VRE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020Lợi nhuận quý 2 của Vincom Retail giảm do hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 
28/07/2020VRE: BCTC quý 2 năm 2020
28/07/2020VRE: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020
20/06/2020Bộ 3 VIC, VHM và VRE hỗ trợ thị trường tốt nhất tuần qua
28/07/2020MBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
28/07/2020Quý 2: Mùa bội thu của khối công ty chứng khoán
20/07/2020MBS: Báo cáo tài chính quý 2/2020
07/07/2020MBS: MBS CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Tháng 6.2020
02/07/2020MBS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020