Chứng quyền CVRE04MBS19CE (HOSE: CVRE1904)

CW CVRE04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,770

Thấp nhất NY10

KLGD214,610

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện32,500

Hòa vốn **32,530

S-X *-8,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVRE1904: Cfpt1908 CREE1905 CVHM1903
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVRE04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VRE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVRE200170 (0.00%)651,660-10,43937,069KIS9 tháng
CVRE200349030 (+6.52%)389,310-11,64938,979KIS11 tháng
CVRE20052,210150 (+7.28%)26,050-1,65030,210SSI6 tháng
CVRE20061,18010 (+0.85%)340,4203,35027,720HCM6 tháng
CVRE2007730-10 (-1.35%)346,490-6,98336,983KIS10 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004550-40 (-6.78%)129,77055,00057,7504 tháng
CPNJ200430 (0.00%)34,26054,900-12,10067,1503 tháng
CTCB20041,200230 (+23.71%)174,53019,4502,45019,4003 tháng
CVNM20032,050130 (+6.77%)245,430112,10019,317113,0184 tháng
CVPB2005920100 (+12.20%)196,47021,5002,00021,3403 tháng
CFPT20071,27070 (+5.83%)134,20047,0003,50049,8504 tháng
CHDB20061,470260 (+21.49%)143,09025,50080027,6403.5 tháng
CMWG200977070 (+10%)703,50079,200-2,80088,1604 tháng
CREE20041,990100 (+5.29%)208,77034,1004,60035,4704 tháng
CHPG20112,840570 (+25.11%)487,33024,1003,46125,2913.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VRE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:13/03/2020
Ngày đáo hạn:17/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,550
Giá thực hiện:32,500
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành