Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CVPB02MBS22CE (HOSE: CVPB2302)

CW CVPB02MBS22CE

1,630

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY2,910

Thấp nhất NY1,620

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn78

Giá CK cơ sở19,350

Giá thực hiện18,600

Hòa vốn **21,860

S-X *750

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2302: CSTB2303 CVPB2214 CVPB2301 CVRE2103 CVRE2221
Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/05/20231,630 (0.00%)
29/05/20231,63010 (+0.62%)21,100
26/05/20231,620-40 (-2.41%)3,100
25/05/20231,660-150 (-8.29%)21,300
24/05/20231,810 (0.00%)
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB2212180 (0.00%)-17,65037,720SSI12 tháng
CVPB2214940 (0.00%)2,35020,760HCM9 tháng
CVPB2301730 (0.00%)-45022,720BSI9 tháng
CVPB23021,630 (0.00%)75021,860MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT2302990 (0.00%)83,100-1,90094,9006 tháng
CHPG2304880 (0.00%)21,450-1,55024,7606 tháng
CMWG2301290 (0.00%)38,700-7,60048,3305 tháng
CSTB23011,340 (0.00%)27,7001,30030,4205 tháng
CTCB23011,450 (0.00%)30,20020034,3506 tháng
CVPB23021,630 (0.00%)19,35075021,8606 tháng
CVRE2301710 (0.00%)27,700-2,00032,5406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:16/02/2023
Ngày niêm yết:07/03/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:09/03/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2023
Ngày đáo hạn:16/08/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:18,600
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.