Chứng quyền VPB/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CVPB2107)

CW VPB/VCSC/M/Au/T/A4

1,000

-100 (-9.09%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa1,100

Cao nhất1,420

Thấp nhất1,000

Cao nhất NY7,390

Thấp nhất NY1,000

KLGD115,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn49

Giá CK cơ sở33,450

Giá thực hiện74,000

Hòa vốn **41,640

S-X *-7,634

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2107: CTCB2108 CMBB2108 CTCB2105 CVPB2109 CMWG2104
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-44.44%

+/- Qua 1 tháng-70.24%

+/- Niêm yết-89.57%

Cao nhất (30/09/2021)*5,600

Thấp nhất (24/01/2022)*555

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)151,840

KLGD/Ngày (1 tháng)70,060

KLGD nhiều nhất (30/09/2021)*205,600

KLGD ít nhất (24/01/2022)*115,800

KLBQ (Niêm yết)160,700

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.