Chứng quyền CVPB01MBS20CE (HOSE: CVPB2005)

CW CVPB01MBS20CE

Ngừng giao dịch

950

-70 (-6.86%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa720

Cao nhất1,050

Thấp nhất720

Cao nhất NY3,100

Thấp nhất NY500

KLGD193,060

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở21,400

Giá thực hiện19,500

Hòa vốn **21,400

S-X *1,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVPB2005: DCS
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVPB01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VPB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVPB201011,070-1,900 (-14.65%)28,9009,90035,070VND6 tháng
CVPB20115,600-1,210 (-17.77%)527,2009,90035,200HCM7 tháng
CVPB20125,850-1,250 (-17.61%)273,60010,90034,700HCM6 tháng
CVPB20137,700-2,500 (-24.51%)21,3006,90034,700VCI6 tháng
CVPB20145,330-1,270 (-19.24%)31,10010,20034,360MBS3.5 tháng
CVPB201510,000-2,400 (-19.35%)81,6007,90036,000SSI8 tháng
CVPB20168,250-2,300 (-21.80%)93,8006,90035,250SSI5 tháng
CVPB20172,700-250 (-8.47%)303,7002,90157,999KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN20133,300-1,110 (-25.17%)230,40090,9003,900103,5004 tháng
CPNJ20103,000-1,070 (-26.29%)43,90079,00013,00081,0003.5 tháng
CTCB201111,700-2,500 (-17.61%)14,20033,90011,30034,3003.5 tháng
CVNM20152,100-600 (-22.22%)130,000107,7004,700124,0004 tháng
CVPB20145,330-1,270 (-19.24%)31,10033,90010,20034,3603.5 tháng
CFPT20172,900-800 (-21.62%)212,90062,0007,20066,4004.5 tháng
CHPG20266,800-830 (-10.88%)150,20041,6005,10050,1005 tháng
CKDH20043,500-900 (-20.45%)316,70031,9005,40033,5004 tháng
CMWG20173,450-430 (-11.08%)329,100120,00012,000135,6004.5 tháng
CSTB20175,450-1,300 (-19.26%)246,80019,2003,90020,7504.5 tháng
CVRE20154,600-910 (-16.52%)248,70037,3009,80036,7004.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VPB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:04/05/2020
Ngày niêm yết:19/05/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:21/05/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:14/08/2020
Ngày đáo hạn:18/08/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,510
Giá thực hiện:19,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.