Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03

Ngừng giao dịch

150

-10 (-6.25%)
12/05/2020 15:00

Mở cửa190

Cao nhất190

Thấp nhất60

Cao nhất NY2,600

Thấp nhất NY10

KLGD751,470

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,050

Giá thực hiện24,000

Hòa vốn **24,150

S-X *50

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: VNM (157.336) - HPG (155.350) - MBB (121.591) - ROS (115.153) - TCB (109.927)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
07/05/2021Tăng vốn mạnh - ngân hàng chấp nhận mạo hiểm hơn?
05/05/2021Cổ phiếu ngân hàng tháng 4: Thị giá ngược chiều thanh khoản
04/05/2021VPB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
29/04/2021VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Bình
29/04/2021ĐHĐCĐ VPBank: Bán FE Credit không phải là bán "con gà đẻ trứng vàng"
12/05/2021SSI: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
10/05/2021SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
10/05/2021SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06/05/2021SGN: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
05/05/2021SSI Research: Lượng phát hành trái TPDN sẽ tăng mạnh trong quý 2
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.