Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)

CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03

Ngừng giao dịch

150

-10 (-6.25%)
12/05/2020 15:00

Mở cửa190

Cao nhất190

Thấp nhất60

Cao nhất NY2,600

Thấp nhất NY10

KLGD751,470

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,050

Giá thực hiện24,000

Hòa vốn **24,150

S-X *50

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
24/06/2021VPBank muốn chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông
22/06/2021VPB: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông
22/06/2021VPB: Thông báo x
22/06/2021VPB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền của cổ đông
16/06/2021IR Awards 2021: 389 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin
24/06/2021SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)
24/06/2021SSI: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (tăng vốn điều lệ)
23/06/2021OPC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP CK SSI
23/06/2021SSI: Quyết định thay đổi niêm yết
17/06/2021SSI: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.