Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.15 (HOSE: CVNM2207)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.15

Ngừng giao dịch

470

(%)
24/03/2023 15:00

Mở cửa480

Cao nhất490

Thấp nhất470

Cao nhất NY1,360

Thấp nhất NY450

KLGD448,600

NN mua442,300

NN bán6,300

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở75,000

Giá thực hiện68,668

Hòa vốn **74,605

S-X *7,538

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2207: CVNM2212 CMWG2214 CVRE2220 CFPT2214
Trending: HPG (99.515) - NVL (89.486) - DIG (88.575) - VND (78.715) - MBB (58.835)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2212190 (0.00%)-14,36082,053HCM9 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:28/06/2022
Ngày niêm yết:15/07/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:19/07/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:24/03/2023
Ngày đáo hạn:28/03/2023
Tỷ lệ chuyển đổi:15.47 : 1
TLCĐ điều chỉnh:15.1983 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:68,668
Giá TH điều chỉnh:67,462
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.