Chứng quyền CVNM01MBS22CE (HOSE: CVNM2206)

CW CVNM01MBS22CE

790

-50 (-5.95%)
27/06/2022 15:00

Mở cửa860

Cao nhất860

Thấp nhất790

Cao nhất NY1,190

Thấp nhất NY590

KLGD5,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn114

Giá CK cơ sở71,100

Giá thực hiện80,000

Hòa vốn **87,110

S-X *-8,900

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2206: CVNM2204 CVNM2202 CVNM2203 CMWG2202 CVJC2201
Trending: HPG (155.735) - DIG (116.283) - FLC (73.457) - BSR (71.135) - POW (70.944)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
27/06/2022790-50 (-5.95%)5,800
24/06/202284010 (+1.20%)1,700
23/06/2022830 (0.00%)101,800
22/06/2022830-120 (-12.63%)19,500
21/06/2022950250 (+35.71%)41,600
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM2201260-10 (-3.70%)69,300-17,40992,601KIS9 tháng
CVNM2203170-20 (-10.53%)353,500-10,01184,511KIS5 tháng
CVNM2204680-20 (-2.86%)682,600-1,90079,800ACBS6 tháng
CVNM2205400-90 (-18.37%)100,400-8,89986,399KIS6 tháng
CVNM2206790-50 (-5.95%)5,800-8,90087,110MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB22031,08080 (+8%)27,90023,950-2,47129,0156 tháng
CHPG221133030 (+10%)361,40022,900-10,76234,6616 tháng
CPOW220382070 (+9.33%)990,80013,850-1,85017,3404.5 tháng
CSTB220945010 (+2.27%)121,80021,500-10,50033,3506 tháng
CTCB2205550-60 (-9.84%)40035,550-10,95049,2506 tháng
CVHM220783010 (+1.22%)30,40063,500-7,42977,3816 tháng
CVIC2206550-10 (-1.79%)6,90073,800-8,70088,0005 tháng
CVNM2206790-50 (-5.95%)5,80071,100-8,90087,1106 tháng
CVPB220541010 (+2.50%)42,70028,900-8,60039,1405 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:9 : 1
Giá phát hành:1,950
Giá thực hiện:80,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.