Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVNM2101)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

50

-30 (-37.50%)
20/09/2021 15:00

Mở cửa80

Cao nhất80

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,400

Thấp nhất NY10

KLGD769,400

NN mua8,890

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở88,700

Giá thực hiện125,727

Hòa vốn **123,034

S-X *-33,372

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2101: CHPG2026 CHPG2106 CMWG2003 CVNM2109 CVNM2111
Trending: HPG (174.198) - MBB (123.762) - SSI (106.910) - DIG (86.593) - FLC (76.715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Bảng tính giá chứng quyền BlackScholes

Chỉ tiêuGiá trị
Giá hiện tại của cổ phiếu (St)88,700
Giá thực hiện Chứng quyền khi đáo hạn (X)
Ngày đáo hạn22/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên18/01/2021
Lãi suất phi rủi ro
Độ biến động giá kỳ vọng (annualized sigma)
Tỷ lệ chuyển đổi (n:1)
Giá chứng quyền Mua
Giá chứng quyền hiện tại
Giá chứng quyền Bán

*Độ biến động giá kỳ vọng là độ biến động giá lịch sử của chứng khoán cơ sở trong vòng 1 năm gần nhất

**Bảng tính mang tính tham khảo, Vietstock không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng bảng tính này, bao gồm và không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào do sai sót, thay đổi các yếu tố thị trường hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Backtesting

Ngày giao dịchGiá CK cơ sởSố ngày đến hạnAnnualized SigmaGiá chứng quyền MuaGiá chứng quyền hiện tạiGiá chứng quyền Bán
Loading
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.