Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Ngừng giao dịch

50

-210 (-80.77%)
26/03/2021 15:00

Mở cửa150

Cao nhất210

Thấp nhất50

Cao nhất NY9,220

Thấp nhất NY20

KLGD225,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở97,400

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **109,093

S-X *-11,594

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2012: CVNM2011 CVNM2104 CVNM1901 CMBB2102 CVHM2008
Trending: VNM (161.933) - HPG (159.068) - MBB (123.226) - ROS (117.657) - TCB (109.856)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM20111,170-100 (-7.87%)532,400-17,577127,401KIS9 tháng
CVNM21013,21010 (+0.31%)206,800-34,927189,340KIS9 tháng
CVNM21022,880-160 (-5.26%)293,300-18,194137,535VND6 tháng
CVNM21032,830-170 (-5.67%)205,800-13,200132,300MBS4.5 tháng
CVNM21044,510-190 (-4.04%)208,100-12,200148,100MBS5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG202039,350-350 (-0.88%)15,20062,40036,40065,3509 tháng
CMWG201326,900200 (+0.75%)4,500139,70045,028147,7279 tháng
CHPG210314,950-450 (-2.92%)167,40062,40020,40071,9006 tháng
CMBB210110,2501,150 (+12.64%)355,60033,5007,50046,5006 tháng
CMWG21014,560100 (+2.24%)115,700139,70022,700162,6006 tháng
CPNJ21013,180190 (+6.35%)347,90095,50018,246108,7496 tháng
CREE21014,150120 (+2.98%)209,10054,8006,80064,6006 tháng
CTCB210211,200800 (+7.69%)192,30049,50013,50058,4006 tháng
CVHM21024,050 (0.00%)509,00097,40010,400127,5006 tháng
CVNM21022,880-160 (-5.26%)293,30090,800-18,194137,5356 tháng
CVPB210116,160810 (+5.28%)37,80065,00028,00069,3206 tháng
CVRE21022,950190 (+6.88%)407,30031,1001,10041,8006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:30/09/2020
Ngày niêm yết:20/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:22/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/03/2021
Ngày đáo hạn:30/03/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
TLCĐ điều chỉnh:1.9817 : 1
Giá phát hành:7,700
Giá thực hiện:110,000
Giá TH điều chỉnh:108,994
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.