Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

8,500

950 (+12.58%)
15/01/2021 15:00

Mở cửa7,600

Cao nhất9,000

Thấp nhất7,600

Cao nhất NY9,220

Thấp nhất NY4,660

KLGD141,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn73

Giá CK cơ sở113,900

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **125,838

S-X *4,906

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2012: cvnm2013 CVNM2015 CVNM2011 CVNM2016 CVNM2010
Trending: HPG (69.647) - MBB (65.986) - TCB (52.731) - STB (51.632) - VNM (50.378)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+35.55%

+/- Qua 1 tháng+50.39%

+/- Niêm yết+31.18%

Cao nhất (15/01/2021)*8,422

Thấp nhất (04/12/2020)*4,880

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)90,360

KLGD/Ngày (1 tháng)60,453

KLGD nhiều nhất (08/01/2021)*179,500

KLGD ít nhất (22/10/2020)*560

KLBQ (Niêm yết)53,444

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.