Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVNM2010)

CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07

3,290

180 (+5.79%)
15/01/2021 15:00

Mở cửa3,150

Cao nhất3,340

Thấp nhất3,000

Cao nhất NY3,560

Thấp nhất NY2,200

KLGD912,700

NN mua3,000

NN bán-

KLCPLH13,000,000

Số ngày đến hạn22

Giá CK cơ sở113,900

Giá thực hiện110,000

Hòa vốn **141,593

S-X *4,906

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2010: CVNM2011 CVNM2016 CVNM2013 CVNM2007 CVNM2015
Trending: HPG (69.580) - MBB (65.468) - TCB (52.504) - STB (52.186) - VNM (50.406)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.