Chứng quyền VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-05 (HOSE: CVNM2004)

CW VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-05

12,440

610 (+5.16%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,440

Thấp nhất12,000

Cao nhất NY17,960

Thấp nhất NY7,520

KLGD25,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn107

Giá CK cơ sở116,700

Giá thực hiện118,000

Hòa vốn **130,440

S-X *-1,300

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM2004: CVNM2005 CVNM2008 CVNM2002 CVNM2003 CVNM2006
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền VNM/6M/SSI/C/EU/Cash-05

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
14/08/202012,440610 (+5.16%)25,500
13/08/202011,830310 (+2.69%)31,680
12/08/202011,520630 (+5.79%)28,240
11/08/202010,890-410 (-3.63%)37,010
10/08/202011,300-410 (-3.50%)19,000
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM200290010 (+1.12%)341,450-24,411145,611KIS11 tháng
CVNM20032,400 (0.00%)117,85022,700118,000MBS4 tháng
CVNM200412,440610 (+5.16%)25,500-1,300130,440SSI6 tháng
CVNM20051,870-100 (-5.08%)79,26013,700121,700HCM6 tháng
CVNM2006530 (0.00%)3,400-14,613136,613KIS4 tháng
CVNM20071,50030 (+2.04%)13,390-22,188153,888KIS9 tháng
CVNM20081,69020 (+1.20%)11,3202,700130,900HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20038,660-150 (-1.70%)97,29047,800-2,20058,6607 tháng
CMBB20031,08010 (+0.93%)65,67017,150-85019,0807 tháng
CHPG20083,850-300 (-7.23%)149,46024,100-3,90031,8506 tháng
CMWG20077,070720 (+11.34%)9,67083,100-3,90094,0706 tháng
CSTB20041,010-50 (-4.72%)418,63010,700-30012,0106 tháng
CTCB20051,32070 (+5.60%)37,47019,800-2,20023,3206 tháng
CVHM200210,7201,060 (+10.97%)69,51079,7002,70087,7206 tháng
CVNM200412,440610 (+5.16%)25,500116,700-1,300130,4406 tháng
CVPB20061,300-110 (-7.80%)158,14021,400-2,60025,3006 tháng
CVRE20052,38090 (+3.93%)28,44026,850-1,15030,3806 tháng
CHPG20125,760-240 (-4%)14,41024,100-2,40032,2606 tháng
CHPG20136,900-230 (-3.23%)33,57024,10010030,9004.5 tháng
CHPG20146,930-210 (-2.94%)16,12024,100-2,40033,4309 tháng
CHPG20156,410-130 (-1.99%)66,51024,100-2,40032,9107.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:29/05/2020
Ngày niêm yết:11/06/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:15/06/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:26/11/2020
Ngày đáo hạn:30/11/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
Giá phát hành:17,500
Giá thực hiện:118,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành