Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVNM1902)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.02

120

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa140

Cao nhất150

Thấp nhất120

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY120

KLGD4,180

NN mua10

NN bán402

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn31

Giá CK cơ sở108,500

Giá thực hiện133,333

Hòa vốn **134,533

S-X *-24,833

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1902: CVNM1906 CVNM2001 CVJC1901 CVNM1903 CVNM1904
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
17/02/2020Bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch GTNFoods
13/02/2020CEO Vinamilk ứng cử vào HĐQT của GTN
13/02/2020MSCI giữ nguyên 12 cổ phiếu Việt, thêm một cổ phiếu Nigeria vào rổ MSCI Markets Index
05/02/202011 câu chuyện doanh nghiệp đáng chờ đợi năm 2020: Giá trị hậu mãi của các thương vụ khủng và bước chuyển mình của những ông lớn
03/02/2020VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SIC
27/12/2019VRC và TNA sàn phiên thứ 3 liên tiếp, KIS giảm tỷ lệ cho vay margin
19/11/2019KIS chào bán 5 chứng quyền
28/10/2019Chọn cổ phiếu nào trong mùa báo cáo tài chính quý 3?
14/10/2019BCG, FPT, HPG và DRC có gì đáng đầu tư?
26/09/2019Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
26/12/2019Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
16/09/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
05/06/2019Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
27/12/2018Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
05/09/2018Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP