Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVNM1902)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

10

(%)
24/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY10

KLGD2,491,580

NN mua4,010

NN bán237,129

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,100

Giá thực hiện133,333

Hòa vốn **133,433

S-X *-47,233

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1902: CEIB2001 CTCH2001 CTCH2002 CVNM2015
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
15/01/2021Cổ đông lớn của VNM lại đăng ký mua gần 21 triệu cp
14/01/2021VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.
14/01/2021VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.
05/01/2021[Infographic] Điểm lại những thương vụ M&A ‘khủng’ trong năm 2020
04/01/2021Sữa Quốc Tế sắp lên sàn UPCoM với định giá gần 3 ngàn tỷ đồng
05/01/2021KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm chi nhánh Hà Nội và Phòng Giao dịch Láng Hạ
15/12/2020KIS: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/11/2020KIS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ
03/11/2020KIS: Thông báo về việc thay đổi Thành viên BKS (kèm Nghị quyết và Biên bản)
03/11/2020“Gu” phát hành chứng quyền của công ty chứng khoán
05/01/2021Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
29/09/2020Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
29/09/2020Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
29/06/2020Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
26/12/2019Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.