Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVNM1902)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

10

(%)
24/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY10

KLGD2,491,580

NN mua4,010

NN bán237,129

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,100

Giá thực hiện133,333

Hòa vốn **133,433

S-X *-47,233

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02
03/08/2020Cổ phiếu nào hấp dẫn đầu tháng 8?
01/08/2020Vinamilk ủng hộ gần 170,000 sản phẩm cho 3 địa phương miền Trung là 'điểm nóng' Covid-19
30/07/2020VNM: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 và phát hành cổ phiếu thưởng
28/07/2020VNM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
28/07/2020Doanh thu 6 tháng đầu năm của Vinamilk tăng trưởng ổn định trong bối cảnh dịch Covid-19
28/07/2020Quý 2: Mùa bội thu của khối công ty chứng khoán
01/07/2020KIS: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty
01/07/2020KIS: Thông báo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (vốn điều lệ)
29/06/202028 định chế tài chính tham gia IR Awards 2020
19/06/2020KIS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản vay của KIS VN từ Korea Investment Holdings
29/06/2020Trả cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
26/12/2019Trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
16/09/2019Trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
05/06/2019Trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
27/12/2018Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP