Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CVJC2103)

CW.VJC.KIS.M.CA.T.07

650

90 (+16.07%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa540

Cao nhất650

Thấp nhất450

Cao nhất NY1,400

Thấp nhất NY310

KLGD543,200

NN mua248,600

NN bán294,400

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn93

Giá CK cơ sở120,500

Giá thực hiện129,999

Hòa vốn **142,999

S-X *-9,499

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVJC2103: CVNM2111 VJC VNM CVPB2201 CPNJ2109
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+20.37%

+/- Qua 1 tháng-10.96%

+/- Niêm yết-59.63%

Cao nhất (15/10/2021)*1,320

Thấp nhất (24/01/2022)*650

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)265,960

KLGD/Ngày (1 tháng)241,855

KLGD nhiều nhất (24/01/2022)*543,200

KLGD ít nhất (15/10/2021)*48,100

KLBQ (Niêm yết)295,650

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.