Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.11 (HOSE: CVIC2106)

CW.VIC.KIS.M.CA.T.11

700

-40 (-5.41%)
26/01/2022 15:00

Mở cửa740

Cao nhất740

Thấp nhất600

Cao nhất NY1,380

Thấp nhất NY520

KLGD17,000

NN mua10,000

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn91

Giá CK cơ sở96,400

Giá thực hiện98,888

Hòa vốn **112,888

S-X *-2,488

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVIC2106: CVIC2108 CVIC2201 CVIC2107 CVIC2110 CVIC2105
Trending: FLC (226.893) - HPG (158.896) - DIG (149.369) - CEO (149.303) - ROS (129.677)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VIC)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVIC2106700-40 (-5.41%)20 : 198,888-2,488112,888KISMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVIC21071,800 (0.00%)10 : 193,0003,400111,000HCMMuaChâu Âu6 tháng06/04/2022
CVIC2108870 (0.00%)16 : 199,999-3,599113,919KISMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVIC21092,210-460 (-17.23%)5 : 1102,000-5,600113,050VCIMuaChâu Âu6 tháng20/05/2022
CVIC21101,23020 (+1.65%)10 : 1102,000-5,600114,300MBSMuaChâu Âu4 tháng04/04/2022
CVIC22011,150 (0.00%)16 : 1103,979-7,579122,379KISMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB210380010 (+1.27%)8 : 130,70028,8881,81235,288HDBMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CHPG2114340 (0.00%)10 : 143,45056,789-13,33960,189HPGMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CKDH21071,400130 (+10.24%)8 : 150,40043,8886,51255,088KDHMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CMSN2108750-10 (-1.32%)20 : 1147,000159,999-12,795174,776MSNMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CNVL2104530-30 (-5.36%)20 : 179,400108,888-3,76091,255NVLMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CPDR21031,090-50 (-4.39%)16 : 186,80088,888-2,088106,328PDRMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CSTB21101,00090 (+9.89%)8 : 135,55029,9995,55137,999STBMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVHM2111470-10 (-2.08%)20 : 181,20088,888-7,68898,288VHMMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVIC2106700-40 (-5.41%)20 : 196,40098,888-2,488112,888VICMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVJC2103590-30 (-4.84%)20 : 1121,100129,999-8,899141,799VJCMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVNM211132010 (+3.23%)20 : 179,70098,888-17,563103,558VNMMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CVRE2110890140 (+18.67%)8 : 133,90029,9993,90137,119VREMuaChâu Âu7 tháng25/04/2022
CHPG2118400-10 (-2.44%)5 : 143,45061,999-18,54963,999HPGMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CMBB210999050 (+5.32%)5 : 133,30032,78951137,739MBBMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CPNJ210949030 (+6.52%)25 : 1101,000108,888-7,212120,386PNJMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVHM211466010 (+1.54%)16 : 181,20089,999-8,799100,559VHMMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVIC2108870 (0.00%)16 : 196,40099,999-3,599113,919VICMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVNM211353040 (+8.16%)16 : 179,70096,789-15,499103,539VNMMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CVRE21131,120170 (+17.89%)4 : 133,90034,999-1,09939,479VREMuaChâu Âu6 tháng02/05/2022
CHDB22011,51090 (+6.34%)5 : 130,70030,999-29938,549HDBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CHPG220188020 (+2.33%)10 : 143,45049,666-6,21658,466HPGMuaChâu Âu10 tháng19/10/2022
CHPG220269030 (+4.55%)10 : 143,45053,888-10,43860,788HPGMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CMSN22011,270-20 (-1.55%)20 : 1147,000169,999-22,999195,399MSNMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CSTB22012,190140 (+6.83%)5 : 135,55029,8885,66240,838STBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM22011,02020 (+2%)16 : 181,20087,678-6,478103,998VHMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVIC22011,150 (0.00%)16 : 196,400103,979-7,579122,379VICMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVNM2201910110 (+13.75%)15.74 : 179,70088,509-8,809102,830VNMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CKDH2201980-370 (-27.41%)8 : 150,40061,618-11,21869,458KDHMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CNVL2201730-30 (-3.95%)20 : 179,40093,979-14,579108,579NVLMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CPDR22012,510-170 (-6.34%)5 : 186,800113,333-26,533125,883PDRMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.