Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền VHM-HSC-MET12 (HOSE: CVHM2312)

CW VHM-HSC-MET12

Ngừng giao dịch

10

(%)
02/05/2024 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,240

Thấp nhất NY10

KLGD2,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH7,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở41,150

Giá thực hiện56,000

Hòa vốn **56,050

S-X *-14,850

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (115.591) - NVL (70.700) - MBB (60.530) - DIG (55.605) - VND (54.844)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM23074010 (+33.33%)93,500-22,86662,986KIS12 tháng
CVHM2311100-20 (-16.67%)146,800-20,70061,000HCM12 tháng
CVHM2313310-30 (-8.82%)98,200-10,20053,100SSI12 tháng
CVHM231690-40 (-30.77%)78,300-11,43451,954KIS9 tháng
CVHM2317240-30 (-11.11%)411,500-12,54554,265KIS12 tháng
CVHM2318860-120 (-12.24%)4,900-13,65657,756KIS15 tháng
CVHM2401350-90 (-20.45%)156,600-3,20044,400VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23107,360720 (+10.84%)35,700131,90047,388142,73012 tháng
CHPG23291,950-280 (-12.56%)2,306,80028,9002,54129,90412 tháng
CMBB23122,030-120 (-5.58%)759,10022,4503,37023,05212 tháng
CMSN2311400-10 (-2.44%)117,40073,500-15,00091,70012 tháng
CMWG23101,810-330 (-15.42%)181,90060,5006,00063,55012 tháng
CSTB232542040 (+10.53%)589,30028,700-2,80033,18012 tháng
CTCB23073,760-80 (-2.08%)388,20046,40013,42647,56012 tháng
CVHM2311100-20 (-16.67%)146,80039,800-20,70061,00012 tháng
CVPB2312620-150 (-19.48%)460,20018,000-1,00520,12812 tháng
CVRE2313180-20 (-10%)13,90022,300-7,20030,22012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:04/08/2023
Ngày niêm yết:23/08/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:25/08/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:02/05/2024
Ngày đáo hạn:06/05/2024
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,800
Giá thực hiện:56,000
Khối lượng Niêm yết:7,000,000
Khối lượng lưu hành:7,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.