Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVHM2112)

CW.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

100

-80 (-44.44%)
24/01/2022 15:00

Mở cửa180

Cao nhất180

Thấp nhất90

Cao nhất NY2,040

Thấp nhất NY90

KLGD357,900

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở76,200

Giá thực hiện84,000

Hòa vốn **85,000

S-X *-7,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2112: CVHM2202 CVHM2109 CVRE2111 CMBB2106 CVHM2201
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-50%

+/- Qua 1 tháng-89.69%

+/- Niêm yết-93.29%

Cao nhất (19/10/2021)*1,110

Thấp nhất (24/01/2022)*100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)374,940

KLGD/Ngày (1 tháng)271,425

KLGD nhiều nhất (24/01/2022)*357,900

KLGD ít nhất (19/10/2021)*355,300

KLBQ (Niêm yết)356,600

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.