Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVHM2112)

CW.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

180

-40 (-18.18%)
21/01/2022 15:00

Mở cửa200

Cao nhất250

Thấp nhất150

Cao nhất NY2,040

Thấp nhất NY150

KLGD214,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn19

Giá CK cơ sở79,400

Giá thực hiện84,000

Hòa vốn **85,800

S-X *-4,600

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2112: CVHM2110 CVHM2202 CVHM2109 CVHM2111 CVRE2111
Trending: FLC (229.373) - DIG (155.901) - HPG (150.670) - CEO (149.294) - ROS (129.777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.