Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CVHM2111)

CW.VHM.KIS.M.CA.T.08

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
25/04/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY950

Thấp nhất NY10

KLGD979,300

NN mua54,790

NN bán14,270

KLCPLH11,300,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở63,000

Giá thực hiện88,888

Hòa vốn **89,088

S-X *-25,888

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2111: VRE VIC VHC HPG FIR
Trending: HPG (126.865) - FLC (107.553) - DIG (103.877) - CEO (87.648) - MBB (77.637)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVHM211370-30 (-30%)5 : 190,000-23,20090,350SSIMuaChâu Âu8 tháng29/06/2022
CVHM2115250 (0.00%)10 : 194,000-27,20096,500ACBSMuaChâu Âu9 tháng13/08/2022
CVHM2201300-20 (-6.25%)16 : 187,678-20,87892,478KISMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM2202250-20 (-7.41%)8 : 193,000-26,20095,000HCMMuaChâu Âu9 tháng16/09/2022
CVHM2203190-20 (-9.52%)10 : 183,000-16,20084,900MBSMuaChâu Âu4.5 tháng22/06/2022
CVHM2204260 (0.00%)4 : 182,000-15,20083,040VNDMuaChâu Âu5 tháng28/07/2022
CVHM2205330-40 (-10.81%)16 : 178,888-12,08884,168KISMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVHM2206410 (0.00%)5 : 186,000-19,20088,050VCIMuaChâu Âu6 tháng22/09/2022
CVHM22071,40080 (+6.06%)8 : 173,000-6,20084,200MBSMuaChâu Âu6 tháng17/10/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHDB220145010 (+2.27%)5 : 124,35030,999-6,64933,249HDBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CHPG2201420 (0.00%)10 : 137,65049,666-12,01653,866HPGMuaChâu Âu10 tháng19/10/2022
CHPG2202380 (0.00%)10 : 137,65053,888-16,23857,688HPGMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CMSN2201550-50 (-8.33%)20 : 1107,800169,999-33,923150,893MSNMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CSTB2201420-30 (-6.67%)5 : 121,60029,888-8,28831,988STBMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVHM2201300-20 (-6.25%)16 : 166,80087,678-20,87892,478VHMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVIC220158010 (+1.75%)16 : 177,800103,979-26,179113,259VICMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CVNM2201340-50 (-12.82%)15.74 : 168,10088,509-20,40993,860VNMMuaChâu Âu9 tháng19/09/2022
CKDH2201290-10 (-3.33%)8 : 141,40061,618-20,21863,938KDHMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CNVL2201440 (0.00%)20 : 177,80093,979-16,179102,779NVLMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CPDR2201670-40 (-5.63%)5 : 153,800113,333-29,28485,540PDRMuaChâu Âu9 tháng03/10/2022
CHDB220340010 (+2.56%)5 : 124,35028,888-4,53830,888HDBMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CHPG2206270 (0.00%)10 : 137,65048,888-11,23851,588HPGMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CKDH2204280-10 (-3.45%)8 : 141,40053,333-11,93355,573KDHMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CNVL2202550-40 (-6.78%)16 : 177,80079,999-2,19988,799NVLMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CPDR220231010 (+3.33%)16 : 153,80092,222-13,80871,244PDRMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CPOW2201200-10 (-4.76%)5 : 112,80016,666-3,86617,666POWMuaChâu Âu4 tháng13/07/2022
CPOW2202420 (0.00%)5 : 112,80017,999-5,19920,099POWMuaChâu Âu8 tháng11/11/2022
CSTB2205200-40 (-16.67%)8 : 121,60034,567-12,96736,167STBMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVHM2205330-40 (-10.81%)16 : 166,80078,888-12,08884,168VHMMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVIC2202600-20 (-3.23%)16 : 177,80082,222-4,42291,822VICMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVJC2201360-10 (-2.70%)20 : 1125,300159,999-34,699167,199VJCMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVNM2203320-30 (-8.57%)20 : 168,10081,111-13,01187,511VNMMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CVPB2203440-40 (-8.33%)16 : 130,60028,8881,71235,928VPBMuaChâu Âu4 tháng13/07/2022
CVPB220480040 (+5.26%)16 : 130,60030,888-28843,688VPBMuaChâu Âu8 tháng11/11/2022
CVRE2203480-30 (-5.88%)4 : 127,35033,979-6,62935,899VREMuaChâu Âu5 tháng11/08/2022
CHDB220578010 (+1.30%)5 : 124,35027,111-2,76131,011HDBMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CHPG2209460-80 (-14.81%)8 : 137,65045,555-7,90549,235HPGMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CHPG2210620-40 (-6.06%)8 : 137,65047,777-10,12752,737HPGMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CKDH2206400-70 (-14.89%)8 : 141,40052,999-11,59956,199KDHMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CMSN220361040 (+7.02%)20 : 1107,800126,789-18,989138,989MSNMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CNVL2204600 (0.00%)16 : 177,80085,999-8,19995,599NVLMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CSTB2207380-90 (-19.15%)5 : 121,60028,888-7,28830,788STBMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CSTB2208530-40 (-7.02%)5 : 121,60030,111-8,51132,761STBMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVIC2204640 (0.00%)16 : 177,80083,333-5,53393,573VICMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CVIC2205750 (0.00%)16 : 177,80086,666-8,86698,666VICMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVJC2202530-20 (-3.64%)20 : 1125,300156,789-31,489167,389VJCMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
CVNM220565010 (+1.56%)16 : 168,10079,999-11,89990,399VNMMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVRE2205600-20 (-3.23%)5 : 127,35032,222-4,87235,222VREMuaChâu Âu4 tháng18/08/2022
CVRE2206600-40 (-6.25%)5 : 127,35035,555-8,20538,555VREMuaChâu Âu6 tháng18/10/2022
CVRE2207500-30 (-5.66%)8 : 127,35033,333-5,98337,333VREMuaChâu Âu5 tháng18/10/2022
CPDR220362040 (+6.90%)10 : 153,80065,999-12,19972,199PDRMuaChâu Âu5 tháng16/09/2022
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.