Chứng quyền VHM-HSC-MET03 (HOSE: CVHM2009)

CW VHM-HSC-MET03

Ngừng giao dịch

2,350

-30 (-1.26%)
30/03/2021 15:00

Mở cửa2,380

Cao nhất2,450

Thấp nhất2,350

Cao nhất NY4,120

Thấp nhất NY1,250

KLGD503,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở96,300

Giá thực hiện72,000

Hòa vốn **95,500

S-X *24,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2009: CSBT2101 CSTB2101 CVJC2006 CVRE2102 CMBB2102
Trending: HPG (190.753) - MBB (149.404) - STB (118.685) - VNM (110.318) - TCB (110.006)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM21013,050 (0.00%)2,112155,688KIS9 tháng
CVHM21022,770 (0.00%)22,000114,700VND6 tháng
CVHM21043,130 (0.00%)11,000129,300HCM6 tháng
CVHM21053,360 (0.00%)3,500132,380MBS4 tháng
CVHM21063,460 (0.00%)-9,668153,268KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG210516,450 (0.00%)51,70020,84255,0316 tháng
CSTB21037,600 (0.00%)29,05011,05033,2006 tháng
CTCB21039,300 (0.00%)50,50015,00054,1006 tháng
CVHM21043,130 (0.00%)109,00011,000129,3006 tháng
CVPB210315,600 (0.00%)66,00029,50067,7006 tháng
CVRE21032,150 (0.00%)32,80080040,6006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/10/2020
Ngày niêm yết:23/10/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/10/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:30/03/2021
Ngày đáo hạn:01/04/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,400
Giá thực hiện:72,000
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.