Chứng quyền CVHM04MBS19CE (HOSE: CVHM1903)

CW CVHM04MBS19CE

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
13/03/2020 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,910

Thấp nhất NY10

KLGD961,490

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở72,000

Giá thực hiện84,500

Hòa vốn **84,550

S-X *-12,500

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM1903: MBS
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVHM04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM20011,700240 (+16.44%)311,940-13,767103,067KIS11 tháng
CVHM200213,1702,280 (+20.94%)7,3403,80090,170SSI6 tháng
CVHM20031,640220 (+15.49%)366,15010,80086,400HCM6 tháng
CVHM20041,130150 (+15.31%)11,010-6,06898,168KIS4 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG200210-10 (-50%)538,92083,500-26,500110,1006 tháng
CMSN20041,27050 (+4.10%)68,97057,6002,60061,3504 tháng
CPNJ200435020 (+6.06%)149,35059,500-7,50068,7503 tháng
CTCB20041,800180 (+11.11%)145,61020,2503,25020,6003 tháng
CVNM20032,600160 (+6.56%)177,500116,50023,717118,4474 tháng
CVPB20051,46090 (+6.57%)47,39022,0002,50022,4203 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:13/03/2020
Ngày đáo hạn:17/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:84,500
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành