Chứng quyền CVHM04MBS19CE (HOSE: CVHM1903)

CW CVHM04MBS19CE

400

-120 (-23.08%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa420

Cao nhất420

Thấp nhất390

Cao nhất NY1,910

Thấp nhất NY390

KLGD66,130

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,500,000

Số ngày đến hạn18

Giá CK cơ sở80,800

Giá thực hiện84,500

Hòa vốn **86,500

S-X *-3,700

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM1903: CVHM1902 CFPT1905 CVHM2001 CVRE1902 CVRE1904
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CVHM04MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
27/02/2020400-120 (-23.08%)66,130
26/02/2020520-150 (-22.39%)43,000
25/02/2020670-130 (-16.25%)55,060
24/02/2020800-310 (-27.93%)37,540
21/02/20201,110-40 (-3.48%)12,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM19024,580180 (+4.09%)24,090-4,20089,580SSI6 tháng
CVHM1903400-120 (-23.08%)66,130-3,70086,500MBS3 tháng
CVHM20012,27030 (+1.34%)1,360-13,767105,917KIS11 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CGMD190111010 (+10%)1,52019,150-5,77925,2406 tháng
CVNM1905240 (0.00%)9,300107,400-19,400129,2006 tháng
CFPT19082,340210 (+9.86%)362,91056,0002,00061,0206 tháng
CMSN1903250-50 (-16.67%)24,63049,700-6,00056,9503 tháng
CREE19051,18040 (+3.51%)49,10034,60038,1406 tháng
CVHM1903400-120 (-23.08%)66,13080,800-3,70086,5003 tháng
CVRE1904130-20 (-13.33%)138,07029,000-3,50032,8903 tháng
CHDB20021,60050 (+3.23%)202,44028,0002,00029,2003 tháng
CMWG20021,30070 (+5.69%)680,480108,400-1,600123,0006 tháng
CMWG200360040 (+7.14%)105,600108,400-6,100120,5003 tháng
CPNJ20011,36050 (+3.82%)71,55083,50090,3003 tháng
CHPG200382020 (+2.50%)256,52022,95085024,5603 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:17/12/2019
Ngày niêm yết:31/12/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:03/01/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:13/03/2020
Ngày đáo hạn:17/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:84,500
Khối lượng Niêm yết:1,500,000
Khối lượng lưu hành:1,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành