Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CVHM1901)

CW VHM.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

10

-10 (-50%)
05/02/2020 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY5,510

Thấp nhất NY10

KLGD138,740

NN mua811

NN bán13,064

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở86,000

Giá thực hiện89,888

Hòa vốn **89,928

S-X *-3,888

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM1901: CVHM1902 CFPT1905 GMD HVN KIS
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.01

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-99.13%

+/- Niêm yết-99.68%

Cao nhất (07/11/2019)*5,160

Thấp nhất (05/02/2020)*10

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)165,776

KLGD nhiều nhất (03/02/2020)*607,520

KLGD ít nhất (17/01/2020)*40

KLBQ (Niêm yết)26,090