Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền TPB/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CTPB2301)

CW TPB/VCSC/M/Au/T/A1

Ngừng giao dịch

920

-130 (-12.38%)
03/08/2023 15:00

Mở cửa1,020

Cao nhất1,070

Thấp nhất920

Cao nhất NY1,650

Thấp nhất NY280

KLGD78,100

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở18,450

Giá thực hiện26,000

Hòa vốn **18,629

S-X *1,609

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: NVL (119.336) - HPG (91.016) - DIG (65.367) - CEO (63.875) - VIC (54.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (TPB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CTPB230328020 (+7.69%)7.19 : 115,8121,18817,825KISMuaChâu Âu7 tháng29/12/2023
CTPB230471010 (+1.43%)4 : 118,888-1,88821,728KISMuaChâu Âu7 tháng02/05/2024
CTPB230585020 (+2.41%)4 : 119,333-2,33322,733KISMuaChâu Âu9 tháng03/07/2024
CTPB23062,11040 (+1.93%)2 : 119,888-2,88824,108KISMuaChâu Âu12 tháng03/10/2024
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VCI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CFPT23121,87070 (+3.89%)4.94 : 191,90091,529371100,767FPTMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CMSN2312150-30 (-16.67%)5 : 160,50098,100-37,60098,850MSNMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CMWG2311200-10 (-4.76%)3 : 138,50058,900-20,40059,500MWGMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CPOW2311100 (0.00%)1 : 111,25015,500-4,25015,600POWMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CVNM2309240-40 (-14.29%)5 : 167,40082,000-14,60083,200VNMMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CVPB2313170 (0.00%)2 : 119,10024,400-4,15723,581VPBMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
CVRE2314100 (0.00%)3 : 122,10034,100-12,00034,400VREMuaChâu Âu6 tháng13/02/2024
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.