Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/38 (HOSE: CTCB2302)

CW TCB/ACBS/Call/EU/Cash/12M/38

Ngừng giao dịch

7,140

-130 (-1.79%)
22/05/2024 15:00

Mở cửa7,250

Cao nhất7,260

Thấp nhất7,010

Cao nhất NY7,770

Thấp nhất NY1,250

KLGD197,200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH14,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở46,400

Giá thực hiện27,000

Hòa vốn **46,959

S-X *20,215

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2302: CTCB2312 CTCB2401 ctcb2103 TCB CTCB2309
Trending: HPG (115.591) - NVL (70.700) - MBB (60.530) - DIG (55.605) - VND (54.844)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
22/05/20247,140-130 (-1.79%)197,200
21/05/20247,270-280 (-3.71%)36,900
20/05/20247,550-10 (-0.13%)230,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB23073,760-80 (-2.08%)388,20013,42647,560HCM12 tháng
CTCB23094,68020 (+0.43%)124,70012,45647,560BSI12 tháng
CTCB23101,810 (0.00%)621,30012,45647,987SSI12 tháng
CTCB23125,080-120 (-2.31%)12,20014,78446,396VPBankS7 tháng
CTCB24016,400 (0.00%)13,42645,388VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMWG23163,290710 (+27.52%)379,80060,50012,50067,74010 tháng
CSTB23341,220210 (+20.79%)2,110,60028,7001,70030,66010 tháng
CVIB23064,000430 (+12.04%)36,80022,0005,95323,59910 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:12 tháng
Ngày phát hành:25/05/2023
Ngày niêm yết:13/06/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:15/06/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:22/05/2024
Ngày đáo hạn:24/05/2024
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
TLCĐ điều chỉnh:2.9095 : 1
Giá phát hành:3,100
Giá thực hiện:27,000
Giá TH điều chỉnh:26,185
Khối lượng Niêm yết:14,000,000
Khối lượng lưu hành:14,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.