Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền CTCB01MBS22CE (HOSE: CTCB2205)

CW CTCB01MBS22CE

Ngừng giao dịch

10

(%)
17/10/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất10

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,210

Thấp nhất NY10

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở25,100

Giá thực hiện46,500

Hòa vốn **46,550

S-X *-21,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (117.495) - NVL (67.299) - MBB (64.360) - VIC (60.694) - VND (57.923)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB23025,06020 (+0.40%)128,20015,20042,180ACBS12 tháng
CTCB23062,71020 (+0.74%)54,00010,20042,840HCM9 tháng
CTCB23072,610-70 (-2.61%)3,5008,20044,440HCM12 tháng
CTCB23081,70050 (+3.03%)495,7005,20042,100ACBS7 tháng
CTCB23093,45030 (+0.88%)22,7007,20045,350BSI12 tháng
CTCB23101,31010 (+0.77%)528,9007,20045,480SSI12 tháng
CTCB23113,750 (0.00%)10,20043,250MBS6 tháng
CTCB23123,70010 (+0.27%)2009,60043,700VPBankS7 tháng
CTCB24014,540 (0.00%)8,20043,080VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT23154,04050 (+1.25%)1,200109,00029,000112,3206 tháng
CHPG23402,370140 (+6.28%)1,50031,0006,00032,1106 tháng
CMWG231759030 (+5.36%)53,10046,200-3,80053,5406 tháng
CSTB23351,260 (0.00%)20031,55055034,7806 tháng
CTCB23113,750 (0.00%)42,20010,20043,2506 tháng
CVHM2319630-20 (-3.08%)10043,400-8,60055,1506 tháng
CVNM23161,28020 (+1.59%)31,90072,0007,47877,2286 tháng
CVPB2320710210 (+42%)66,80019,900-1,07023,0016 tháng
CVRE2321740-60 (-7.50%)65,00026,500-2,50031,9606 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:19/04/2022
Ngày niêm yết:13/05/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:17/05/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:17/10/2022
Ngày đáo hạn:19/10/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,300
Giá thực hiện:46,500
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.