Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2022.1 (HOSE: CTCB2203)

CW.TCB.VND.M.CA.T.2022.1

50

(%)
06/07/2022 15:00

Mở cửa30

Cao nhất50

Thấp nhất30

Cao nhất NY4,550

Thấp nhất NY30

KLGD449,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn26

Giá CK cơ sở37,600

Giá thực hiện52,000

Hòa vốn **52,100

S-X *-14,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2203: CTCB2206 CMWG2202 CVJC2201 CMWG2201 CMBB2201
Trending: HPG (117.814) - FLC (96.104) - DIG (89.738) - CEO (65.616) - ITA (63.965)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
06/07/202250 (0.00%)449,000
05/07/20225010 (+25%)1,114,200
04/07/202240 (0.00%)239,600
01/07/202240-10 (-20%)173,300
30/06/202250 (0.00%)37,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB220190-10 (-10%)195,200-17,40055,360HCM9 tháng
CTCB220350 (0.00%)449,000-14,40052,100VND5 tháng
CTCB220448010 (+2.13%)375,500-7,40047,400ACBS6 tháng
CTCB2205670-30 (-4.29%)12,000-8,90049,850MBS6 tháng
CTCB220682020 (+2.50%)364,000-5,90046,780HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT22032,100-700 (-25%)848,00083,5005,08285,3525 tháng
CKDH22032010 (+100%)486,40035,050-16,74251,8284.5 tháng
CMWG220237060 (+19.35%)472,70064,000-8,08073,1845 tháng
CTCB220350 (0.00%)449,00037,600-14,40052,1005 tháng
CTPB22022010 (+100%)436,60026,950-15,05042,0404.5 tháng
CVHM220430 (0.00%)279,30059,100-20,57479,7905 tháng
CVPB220220 (0.00%)467,30028,800-10,20039,0404.5 tháng
CHPG22131,490-360 (-19.46%)889,00021,450-13,55042,4505 tháng
CMBB22051,320-330 (-20%)401,20024,900-7,10034,6405 tháng
CSTB22121,550-420 (-21.32%)477,80022,500-3,50029,1005 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:5 tháng
Ngày phát hành:01/03/2022
Ngày niêm yết:17/03/2022
Ngày giao dịch đầu tiên:21/03/2022
Ngày giao dịch cuối cùng:28/07/2022
Ngày đáo hạn:01/08/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:4,300
Giá thực hiện:52,000
Khối lượng Niêm yết:6,000,000
Khối lượng lưu hành:6,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.