Chứng quyền CTCB02MBS21CE (HOSE: CTCB2107)

CW CTCB02MBS21CE

1,300

20 (+1.56%)
30/11/2021 09:24

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

Cao nhất NY2,190

Thấp nhất NY970

KLGD200

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn27

Giá CK cơ sở52,600

Giá thực hiện47,500

Hòa vốn **56,600

S-X *5,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2107: CTCB2109 CTCB2105 CTCB2106 CTCB2112 CTCB2108
Trending: HPG (162.122) - MBB (120.500) - SSI (107.397) - DIG (83.193) - TCB (74.115)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
30/11/20211,30020 (+1.56%)200
29/11/20211,280-220 (-14.67%)32,100
26/11/20211,500-120 (-7.41%)132,900
25/11/20211,620-40 (-2.41%)209,800
24/11/20211,660170 (+11.41%)237,500
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB21053,300 (0.00%)15,2007,60061,500ACBS9 tháng
CTCB21061,120110 (+10.89%)1,500-2,40060,600SSI5 tháng
CTCB21071,30020 (+1.56%)2005,10056,600MBS4 tháng
CTCB21084,030-10 (-0.25%)1,500-5,40062,030VCI6 tháng
CTCB21092,58040 (+1.57%)1002,60060,320HCM6 tháng
CTCB21101,06060 (+6%)400-1,40061,420VND4.3 tháng
CTCB21112,000 (0.00%)-3,75064,350VND6 tháng
CTCB21121,690 (0.00%)32,300-2,40063,450SSI8 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21061,580-50 (-3.07%)3,80097,9008,600101,9404.5 tháng
CHPG2112860100 (+13.16%)2,50048,650-25054,0604 tháng
CKDH21052,130 (0.00%)20045,9008,30046,1204 tháng
CSTB210875050 (+7.14%)25,30030,0002,00031,0003.5 tháng
CTCB21071,30020 (+1.56%)20052,6005,10056,6004 tháng
CVHM210877030 (+4.05%)5,00085,10010692,0094 tháng
CVNM2110650 (0.00%)87,700-2,54196,6314.5 tháng
CVRE2108980160 (+19.51%)30030,3501,95032,3204 tháng
CACB21011,41040 (+2.92%)11,20034,3502,95037,0404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:27/08/2021
Ngày niêm yết:15/09/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:17/09/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:23/12/2021
Ngày đáo hạn:27/12/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:7 : 1
Giá phát hành:1,850
Giá thực hiện:47,500
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.