Chứng quyền CTCB02MBS21CE (HOSE: CTCB2107)

CW CTCB02MBS21CE

Ngừng giao dịch

120

-140 (-53.85%)
23/12/2021 15:00

Mở cửa260

Cao nhất260

Thấp nhất110

Cao nhất NY2,190

Thấp nhất NY110

KLGD260,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở47,350

Giá thực hiện47,500

Hòa vốn **48,340

S-X *-150

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2107: CMBB2201 CSTB2109 CVHM2112 ORS CTCB2109
Trending: FLC (224.874) - DIG (153.187) - HPG (149.281) - CEO (147.502) - ROS (128.197)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
24/01/2022TCB: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo
24/01/2022TCB: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021
24/01/2022TCB: BCTC quý 4 năm 2021
17/01/2022TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thanh Hóa
17/01/2022TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi tên phòng giao dịch Hưng Đạo Vương
24/01/2022MBS: Báo cáo tài chính quý 4/2021
18/01/2022MBS khuyến nghị mua cổ phiếu Tôn Đông Á nhờ triển vọng kinh doanh khả quan
17/01/2022MBS: Nghị quyết HĐQT
14/01/2022MBS: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam giữa MBS và MB
11/01/2022MBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.