Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền STB/15M/SSI/C/EU/Cash-15 (HOSE: CSTB2328)

CW STB/15M/SSI/C/EU/Cash-15

450

(%)
23/05/2024 15:00

Mở cửa440

Cao nhất450

Thấp nhất430

Cao nhất NY870

Thấp nhất NY330

KLGD25,600

NN mua-

NN bán-

KLCPLH25,000,000

Số ngày đến hạn231

Giá CK cơ sở28,550

Giá thực hiện33,000

Hòa vốn **36,600

S-X *-4,450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2328: CSTB2327 STB CSTB2334 CSTB2337 CSTB2338
Trending: HPG (108.839) - NVL (71.604) - MBB (61.168) - DIG (56.655) - MWG (56.172)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
23/05/2024450 (0.00%)25,600
22/05/2024450-10 (-2.17%)142,300
21/05/2024460 (0.00%)373,400
20/05/2024460-10 (-2.13%)265,300
17/05/2024470 (0.00%)109,200
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB231280-10 (-11.11%)7,900-4,78333,733KIS12 tháng
CSTB2313210-10 (-4.55%)250,200-7,00536,605KIS15 tháng
CSTB231620 (0.00%)287,000-7,78336,433KIS12 tháng
CSTB2325380-10 (-2.56%)60,800-2,95033,020HCM12 tháng
CSTB2327160-10 (-5.88%)1,672,600-3,45032,960SSI10 tháng
CSTB2328450 (0.00%)25,600-4,45036,600SSI15 tháng
CSTB233190-20 (-18.18%)200-6,44935,449KIS9 tháng
CSTB2332230-10 (-4.17%)311,200-7,33837,038KIS12 tháng
CSTB23331,200-30 (-2.44%)752,900-7,56138,511KIS15 tháng
CSTB23341,01020 (+2.02%)144,3001,55030,030ACBS10 tháng
CSTB2337830-10 (-1.19%)3,4001,55032,810VND12 tháng
CSTB2338240-20 (-7.69%)234,100-45029,720VPBankS6 tháng
CSTB24019010 (+12.50%)102,400-2,45031,270VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB230597050 (+5.43%)985,80028,4504,45029,82012 tháng
CFPT23133,95040 (+1.02%)89,700137,50037,500139,50010 tháng
CFPT23144,490-70 (-1.54%)165,400137,50037,500144,90015 tháng
CHPG23311,050130 (+14.13%)2,844,30029,5004,05031,17712 tháng
CHPG23321,020100 (+10.87%)147,00029,5003,59531,46813 tháng
CHPG23331,040120 (+13.04%)361,50029,5003,14132,03114 tháng
CHPG2334830110 (+15.28%)1,655,20029,5002,68632,84915 tháng
CMBB23141,030 (0.00%)266,40022,8003,23123,60010 tháng
CMBB23151,390-20 (-1.42%)684,00022,8003,23125,00915 tháng
CMSN231393040 (+4.49%)183,00075,800-4,20089,30012 tháng
CMWG23132,250120 (+5.63%)8,249,50062,00012,00063,50010 tháng
CMWG23141,62070 (+4.52%)903,70062,00010,00068,20015 tháng
CSTB2327160-10 (-5.88%)1,672,60028,550-3,45032,96010 tháng
CSTB2328450 (0.00%)25,60028,550-4,45036,60015 tháng
CTCB23101,810-10 (-0.55%)1,021,60046,50012,55647,98712 tháng
CVHM231334010 (+3.03%)73,30040,550-9,45053,40012 tháng
CVIB23041,020-50 (-4.67%)360,50022,2503,37122,73010 tháng
CVIB230571020 (+2.90%)586,30022,2501,48324,78815 tháng
CVIC230828010 (+3.70%)268,60045,550-4,45052,80010 tháng
CVIC2309350-20 (-5.41%)1,096,00045,550-6,45055,50012 tháng
CVNM2310180-20 (-10%)183,10067,000-11,39880,16210 tháng
CVNM2311510 (0.00%)255,40067,000-11,39883,39615 tháng
CVPB2314140 (0.00%)630,00018,500-3,22122,22710 tháng
CVPB231528010 (+3.70%)1,071,80018,500-3,67323,69415 tháng
CVRE2315210-10 (-4.55%)620,60023,000-7,00031,68012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:15 tháng
Ngày phát hành:09/10/2023
Ngày niêm yết:26/10/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:30/10/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:07/01/2025
Ngày đáo hạn:09/01/2025
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:1,100
Giá thực hiện:33,000
Khối lượng Niêm yết:25,000,000
Khối lượng lưu hành:25,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.