Hướng dẫn sử dụng

Chứng quyền STB/9M/SSI/C/EU/Cash-14 (HOSE: CSTB2322)

CW STB/9M/SSI/C/EU/Cash-14

30

(%)
19/04/2024 15:00

Mở cửa30

Cao nhất70

Thấp nhất20

Cao nhất NY2,190

Thấp nhất NY20

KLGD1,619,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH70,000,000

Số ngày đến hạn17

Giá CK cơ sở26,800

Giá thực hiện30,000

Hòa vốn **30,120

S-X *-3,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2322: CSTB2306 CVPB2309 CSTB2319 CSTB2326 CSTB2338
Trending: HPG (87.628) - NVL (72.626) - DIG (66.730) - MBB (57.369) - VND (50.146)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
19/04/202430 (0.00%)1,619,400
17/04/202430-50 (-62.50%)4,184,200
16/04/202480 (0.00%)3,940,200
15/04/202480-130 (-61.90%)5,304,300
12/04/202421010 (+5%)2,269,700
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB230630060 (+25%)4,608,800-3,20030,600ACBS12 tháng
CSTB2312120 (0.00%)378,500-6,53333,933KIS12 tháng
CSTB231325010 (+4.17%)212,200-8,75536,805KIS15 tháng
CSTB2316140 (0.00%)56,200-9,53337,033KIS12 tháng
CSTB231860 (0.00%)669,000-5,20032,240VND10 tháng
CSTB232230 (0.00%)1,619,400-3,20030,120SSI9 tháng
CSTB232410-10 (-50%)450,200-4,20031,040HCM9 tháng
CSTB2325620-10 (-1.59%)900-4,70033,980HCM12 tháng
CSTB232620 (0.00%)100-6,20033,040BSI7 tháng
CSTB2327300-50 (-14.29%)662,900-5,20033,800SSI10 tháng
CSTB232851010 (+2%)775,300-6,20037,080SSI15 tháng
CSTB233020-10 (-33.33%)5,800-7,19934,079KIS7 tháng
CSTB233114020 (+16.67%)40,400-8,19935,699KIS9 tháng
CSTB233229020 (+7.41%)1,461,200-9,08837,338KIS12 tháng
CSTB23331,470120 (+8.89%)152,800-9,31139,051KIS15 tháng
CSTB23341,280-40 (-3.03%)115,700-20030,840ACBS10 tháng
CSTB2335100 (0.00%)-4,20031,300MBS6 tháng
CSTB23368020 (+33.33%)18,800-4,20031,400VND6 tháng
CSTB2337980150 (+18.07%)49,000-20033,860VND12 tháng
CSTB2338400-40 (-9.09%)2,972,800-2,20030,200VPBankS6 tháng
CSTB2401230 (0.00%)-4,20031,690VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG2326270-40 (-12.90%)2,493,40027,80030028,5809 tháng
CMBB2309990-80 (-7.48%)788,80022,7003,70022,9609 tháng
CSTB232230 (0.00%)1,619,40026,800-3,20030,1209 tháng
CVPB230910 (0.00%)1,861,60018,100-3,34621,4849 tháng
CACB2305810 (0.00%)256,10026,6002,60028,86012 tháng
CFPT23131,680-180 (-9.68%)3,359,700109,0009,000116,80010 tháng
CFPT23142,340-200 (-7.87%)269,900109,0009,000123,40015 tháng
CHPG2331600-20 (-3.23%)2,340,30027,800-20031,60012 tháng
CHPG2332610-50 (-7.58%)2,019,10027,800-70032,16013 tháng
CHPG233365010 (+1.56%)562,00027,800-1,20032,90014 tháng
CHPG2334510-20 (-3.77%)985,40027,800-1,70033,58015 tháng
CMBB23141,000-150 (-13.04%)2,391,60022,7002,70024,00010 tháng
CMBB23151,350-120 (-8.16%)296,50022,7002,70025,40015 tháng
CMSN231373010 (+1.39%)43,50066,500-13,50087,30012 tháng
CMWG2313780-110 (-12.36%)753,60048,200-1,80054,68010 tháng
CMWG2314750-70 (-8.54%)1,636,40048,200-3,80059,50015 tháng
CSTB2327300-50 (-14.29%)662,90026,800-5,20033,80010 tháng
CSTB232851010 (+2%)775,30026,800-6,20037,08015 tháng
CTCB23101,480-70 (-4.52%)1,132,50044,5009,50046,84012 tháng
CVHM2313310-60 (-16.22%)609,90041,500-8,50053,10012 tháng
CVIB2304890-130 (-12.75%)1,016,80021,1002,22122,23910 tháng
CVIB2305630-70 (-10%)1,845,90021,10033324,33515 tháng
CVIC2308250-80 (-24.24%)864,70042,600-7,40052,50010 tháng
CVIC2309320-80 (-20%)942,90042,600-9,40055,20012 tháng
CVNM2310260 (0.00%)96,70064,200-14,19880,94610 tháng
CVNM2311500 (0.00%)895,70064,200-14,19883,29815 tháng
CVPB2314160-10 (-5.88%)1,226,60018,100-4,77623,48610 tháng
CVPB2315260-20 (-7.14%)1,299,00018,100-5,25224,83915 tháng
CVRE2315210-10 (-4.55%)718,60021,300-8,70031,68012 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:04/08/2023
Ngày niêm yết:22/08/2023
Ngày giao dịch đầu tiên:24/08/2023
Ngày giao dịch cuối cùng:02/05/2024
Ngày đáo hạn:06/05/2024
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:1,400
Giá thực hiện:30,000
Khối lượng Niêm yết:70,000,000
Khối lượng lưu hành:70,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.