CW STB-HSC-MET 03 (HOSE: CSTB2109)

2,800

-450 (-13.85%)
01/24/2022 15:00

Open3,110

High3,360

Low2,700

Highest(Listed)4,080

Lowest(Listed)1,370

Vol908,600

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares10,000,000

Time to maturity42

Underlying price33,300

Exercise price29,000

Break Even **34,600

S-X *4,300

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Moneyness

DateCloseChangeVolume
01/24/20222,800-450 (-13.85%)908,600
01/21/20223,250350 (+12.07%)1,421,900
01/20/20222,900330 (+12.84%)611,200
01/19/20222,570-450 (-14.90%)600,600
01/18/20223,020230 (+8.24%)1,198,500
Volume: share, Price: Dong

Peer Underlying Stock (STB)

CW codeCloseChangeVolumeS-X*Break Even**CW IssuerMaturity Period
CSTB21092,800-450 (-13.85%)908,6004,30034,600HCM6 months
CSTB2110830-90 (-9.78%)1,090,4003,30136,639KIS7 months
CSTB21111,250-230 (-15.54%)199,4003,30033,750VND4.3 months
CSTB21126,830-170 (-2.43%)2,1002,30037,830VCI6 months
CSTB22011,900-160 (-7.77%)689,2003,41239,388KIS9 months
CSTB22024,210-470 (-10.04%)153,2003,80037,920HCM9 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted

Peer Issuer (HCM)

CW codeCloseChangeVolumeUnderlying priceS-X*Break Even**Maturity Period
CHPG2113520-210 (-28.77%)417,50040,700-10,80053,5806 months
CSTB21092,800-450 (-13.85%)908,60033,3004,30034,6006 months
CTCB21091,06010 (+0.95%)455,20050,30030054,2406 months
CVHM2110680-120 (-15%)193,10076,200-8,79490,1556 months
CVPB2108880-100 (-10.20%)73,80033,450-2,36038,2536 months
CVRE21091,170-170 (-12.69%)423,30031,0002,00033,6806 months
CFPT21091,380-90 (-6.12%)68,50085,300-10,700107,0406 months
CMBB21072,370160 (+7.24%)941,10032,1002,10034,7406 months
CMSN21101,450-470 (-24.48%)2,314,600143,0001,181156,3016 months
CMWG21111,220-230 (-15.86%)281,700129,900-100142,2006 months
CVIC21071,750-30 (-1.69%)26,40095,0002,000110,5006 months
CVNM2112680-60 (-8.11%)74,40081,000-10,47296,8226 months
CACB22011,650240 (+17.02%)167,60034,350-1,15042,1009 months
CFPT22011,250-90 (-6.72%)11,50085,300-20,700116,0009 months
CHPG22031,250-280 (-18.30%)1,073,00040,700-10,80056,5009 months
CMBB22013,63050 (+1.40%)273,00032,1002,60036,7609 months
CMWG22012,120-150 (-6.61%)226,000129,900-4,600155,7009 months
CPNJ22012,240110 (+5.16%)99,60096,9001,400113,4209 months
CSTB22024,210-470 (-10.04%)153,20033,3003,80037,9209 months
CTCB22011,92020 (+1.05%)366,40050,300-4,70062,6809 months
CTPB22011,410-310 (-18.02%)120,10037,750-4,25047,6409 months
CVHM2202980-140 (-12.50%)680,20076,200-16,800100,8409 months
CVPB22011,120-110 (-8.94%)117,50033,450-3,55042,6009 months
CVRE22011,170-230 (-16.43%)538,10031,000-3,00038,6809 months
(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Underlying stock:STB
Underlying Issuer:Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (HOSE: STB)
CW Issuer:Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
CW Type:Call
CW Style:European-style
Settlement Type:Cash-settled
Maturity Period:6 months
Publish date:09/06/2021
Listing date:10/01/2021
First trading date:10/05/2021
Final trading day:03/03/2022
Maturity Date:03/07/2022
Conversion Ratio:2 : 1
Offering Price:2,300
Exercise price:29,000
Listed Shares:10,000,000
Outstanding Shares:10,000,000
Documents:Prospectus
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.